Art Kjarvald

Art Kjarvald kommer i år erbjuda dräktighetsavgift för ston som semineras hos oss eller närliggande stationer som kan erbjuda dagsfärsk sperma.